Ce este un acord de confidențialitate sau un NDA?

112

Avocat Cluj – Bogdan Blaj explică: Un acord de confidențialitate sau NDA (Non-Disclosure Agreement) este un contract care impune restricții privind divulgarea sau utilizarea informațiilor protejate fără permisiunea prealabilă. Scopul acestor acorduri este de a proteja informațiile sensibile împărtășite cu persoane din interiorul unei companii sau cu entități terțe. Confidențialitatea este crucială pentru menținerea competitivității pe piață, indiferent dacă este vorba despre practici, idei noi, planuri sau documente.

Deși majoritatea contractelor pot include o secțiune referitoare la obligațiile de confidențialitate, uneori părțile preferă să încheie un acord de confidențialitate separat. Aceasta se întâmplă în situațiile care preced încheierea unui alt tip de contract, a unei tranzacții sau a unei colaborări. Acordurile de confidențialitate sunt frecvent utilizate de companiile care se angajează în negocieri cu alte companii sau de către cei care doresc să dezvolte o afacere și caută colaboratori sau investitori. Aceste acorduri permit părților să împărtășească informații sensibile fără teama că acestea vor ajunge în mâinile concurenților.

Deoarece unele contracte implică etape de negociere care pot dura o perioadă mai lungă de timp, în care una sau ambele părți pot dezvălui informații confidențiale, un acord de confidențialitate poate fi încheiat pentru a proteja aceste informații. Părțile care semnează un astfel de acord sunt de acord că informațiile sensibile pe care le primesc nu vor fi dezvăluite altora.

Există două tipuri principale de acorduri de confidențialitate, în funcție de conținutul obligațiilor stabilite de părți:

  1. Acorduri de confidențialitate unilaterale: Acestea sunt încheiate atunci când există un expeditor al informațiilor confidențiale și un destinatar care are obligația de a nu le dezvălui. Un exemplu ar fi un acord încheiat între o companie și un furnizor, un angajat sau un posibil angajat, sau între un antreprenor și un posibil colaborator. În acest caz, o parte transmite informații confidențiale, în timp ce cealaltă parte se angajează să le păstreze confidențialitatea.
  2. Acorduri de confidențialitate bilaterale: Acestea sunt încheiate atunci când ambele părți implicate împărtășesc informații sensibile. Aceste acorduri sunt utilizate în cazurile în care se poartă negocieri pentru încheierea unui contract sau a unor tranzacții între companii. Ambele părți schimbă informații confidențiale și se angajează să respecte caracterul confidențial al acestor informații.

Elementele cheie ale unui acord de confidențialitate includ:

  1. Definirea informațiilor confidențiale: Această secțiune definește sau enumeră informațiile sensibile și confidențiale. Acestea ar trebui să fie descrise în detaliu, fără a fi neapărat exhaustive, pentru a stabili ce nu poate fi divulgat. De exemplu: „Informații Confidențiale” pot include informații financiare, planuri financiare, clienți, furnizori, parteneri de afaceri, strategii de marketing, metode comerciale, administrative sau tehnice, vânzări, produse, servicii, planuri de dezvoltare etc. Este recomandat să se includă o clauză cuprinzătoare care să definească orice informație care poate fi rezonabil considerată confidențială.
  2. Excepții și informații neconfidențiale: Această secțiune stabilește informațiile care nu sunt protejate și care pot fi dezvăluite în anumite circumstanțe, cum ar fi informațiile publice, informațiile obținute din alte surse sau informațiile care trebuie dezvăluite în cadrul unei proceduri legale. De asemenea, poate include terțe părți cărora informațiile pot fi dezvăluite fără încălcarea acordului, cum ar fi reprezentanții, angajații sau consilierii părților implicate.
  3. Obligațiile privind confidențialitatea: Această secțiune detaliază obligațiile de nedivulgare, precum interdicția de a copia, reproduce sau oferi acces la informațiile confidențiale terților fără un acord scris. De asemenea, stabilește măsurile adecvate de securitate care trebuie luate pentru a proteja informațiile.
  4. Durata obligațiilor: De obicei, expeditorul dorește o perioadă mai lungă de valabilitate a acordului, în timp ce destinatarul preferă una mai scurtă. Durata trebuie stabilită cu atenție pentru ca acordul să își îndeplinească scopul, iar părțile trebuie să o prevadă clar în acord pentru a evita eventuale conflicte de interpretare în viitor.
  5. Răspunderea contractuală: Un acord de confidențialitate eficient trebuie să prevadă consecințele juridice ale încălcării acestuia, cum ar fi despăgubirile pentru prejudiciile suferite. De asemenea, poate fi stabilită posibilitatea rezilierii contractului sau a colaborării în cazul încălcării obligațiilor de confidențialitate.

Este important să consultați un avocat specializat în dreptul afacerilor pentru a vă asigura că acordul de confidențialitate este redactat corect și că protejează interesele părților implicate. Un avocat vă poate ajuta să personalizați acordul în funcție de nevoile și specificul afacerii dumneavoastră. Bogdan Blaj, avocat în Cluj-Napoca este disponibil pentru a oferi asistență și consultanță în acest domeniu.

agentie SEO Brasov & promovare eficienta online